ANBI status

De stichting Playing for Success Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.

Volgens de voorwaarden van ANBI per 1 januari 2014 moet hiertoe de volgende informatie beschikbaar zijn op de website:

Naam instelling
Stichting Playing for Success Groningen

Bezoekadres

Noordleasestadion Groningen
Arjen Robben skybox 210/211
Boumaboulevard 41, Groningen

Postadres
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Telefoon: 06-21800719
Kvk-nummer: 52840034
E-mail: d.folkersma@playingforsuccess.nl

Samenstelling van bestuur
Voorzitter: L. Korteweg (Stichting Openbaar Onderwijs Marenland)
Secretaris: T. van Wijk (Onderwijsgroep Noord)
Penningmeester: E. Vredeveld (VCOG)
Algemeen lid M. Duzink (FC Groningen in de Maatschappij)
Algemeen lid M. Inja (O2G2)
Algemeen lid C. Zaal (Ubbo Emmius)

Beloningsbeleid
De professionals die voor Playing for Success Groningen werken zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens de CAO Primair en Voortgezet Onderwijs. De stagiairs lopen vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De bestuursleden van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

De belanghebbenden van Playing for Succes Groningen zijn:

  • leerlingen en ouders
  • onderwijsinstellingen in stad en provincie Groningen
  • regionaal bedrijfsleven
  • FC Groningen
  • lokale overheid/maatschappij

Balans en staat van baten en lasten: 

Jaarrekening Playing for Success Groningen 2016

Binnenkort kunt u hier de balans en staat van baten en lasten over 2017 downloaden ten behoeve van de publicatieplicht.

 

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The user has not authorized application 979475192129365.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 458
Please refer to our Error Message Reference.