Werkwijze

Playing for Success Groningen is een grensverleggend initiatief waarmee kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar in korte tijd een ‘boost’ krijgen op het gebied van zelfvertrouwen en motivatie. Het gaat om kinderen die veel méér kunnen dan ze op school laten zien, om welke reden dan ook. Door te focussen op het vergroten van zelfvertrouwen, motivatie, weerbaarheid en eigenwaarde, en door spelenderwijs met taal en rekenen bezig te zijn, komen kinderen beter in hun vel te zitten en ontdekken ze dat leren leuk kan zijn.

Kenmerken

Bij Playing for Success doorlopen kinderen gedurende tien weken een serie ‘speelrondes’ van ongeveer 2 uur. Dit gebeurt in het FC Groningen stadion de Euroborg. De start en einde van de speelrondes vindt plaats in de persruimte. Deze ruimte wordt op wedstrijddagen gebruikt om de pers te woord te staan. Er is enthousiaste begeleiding en de sportieve sfeer van FC Groningen club is er nadrukkelijk aanwezig. De rest van de speelrondes wordt afwisselend ingevuld met allerlei leerzame, actieve opdrachten, veelal buiten, gebruikmakend van het hele stadion.

Kenmerken Playing for Success Groningen:

  • Programma van 10 weken, 1 ochtend/middag per week, ca. 2 uur, gericht op kinderen tussen 9 en 14 jaar, met name gericht op het versterken van zelfvertrouwen en motivatie;
  • Aanvullend op het reguliere onderwijs;
  • Selectie vindt plaats via school;
  • Gebaseerd op vrijwillige (maar niet vrijblijvende) deelname;
  • Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde;
  • Playing for Success Groningen wordt geleid door gekwalificeerde docenten met ondersteunende medewerkers;
  • Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden.
  • Spelenderwijs aan de slag met rekenen, taal en ICT;
  • Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld;
  • Kinderen werken met moderne ICT en multimedia.

Motivatie

Het uitgangspunt van Playing for Success is dat alle kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar soms gaat het gewoon even niet zo lekker en raakt een kind gedemotiveerd, vaak door een aantal vervelende (leer)ervaringen in korte tijd. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen lijden daaronder en deze kinderen denken dat ze niet (goed) kunnen leren. Playing for Success helpt hen weer stevig in hun schoenen staan en laat hen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn.

Inspiratie

Playing for Success Groningen brengt kinderen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school waar ze zo veel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het voetbalstadion. Hier werken ze samen met andere kinderen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze beleven er echte WoW-momenten, bijvoorbeeld wanneer ze een kijkje nemen in de kleedkamers van de FC Groningen spelers of ‘zo maar’ overal rond kunnen lopen in het stadion.

Zelfvertrouwen

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, hervinden ze hun zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.

WoW-factor

Behalve professionele docenten, zijn er elk schooljaar opnieuw enthousiaste stagiairs die als coach worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het stadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Samen dragen we bij aan de WoW-factor!

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten.
Klik om de fout te tonen
Fout: Server configuratiefout