Ouders

Welke kinderen komen in aanmerking?

Kinderen van 9 tot en met 14 jaar die meer kunnen dan ze op school laten zien. Soms hebben deze kinderen een leerachterstand. Vaak speelt een gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie een rol bij het achterblijven van de schoolprestaties van het kind.
Playing for Success Groningen richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Playing for Success is niet geschikt voor kinderen met ernstige gedrags- of leerstoornissen.

Waar kan ik mijn kind opgeven?

Voor (een) ouder(s) is het niet mogelijk om een kind rechtstreeks aan te melden. De deelnemende scholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen. In de meeste gevallen loopt het contact via de ZorgTeams van de school.

Wat kost het voor kinderen om mee te doen?

Deelname is gratis als uw kind op een school zit die in aangesloten bij Playing for Success Groningen.

Voetballen de kinderen ook bij jullie?

Nee. Bij Playing for Success Groningen gaat het erom dat kinderen beter in hun vel komen te zitten en hun zelfvertrouwen vergroten terwijl ze spelenderwijs hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en samenwerken verbeteren. Dit doen we door middel van allerlei activiteiten waarbij bewegen een belangrijke rol speelt.

Is Playing for Success ook voor meisjes?

Uiteraard is Playing for Success ook voor meisjes. De opdrachten en activiteiten die we organiseren zijn voor zowel jongens als meisjes leuk en leerzaam. De verhouding jongens-meisjes in de groep is bijna altijd 50/50.

Waar in de Euroborg vindt Playing for Success Groningen plaats?

De kinderen komen samen in de persruimte in stadion de Euroborg. Deze ruimte wordt tijdens wedstrijddagen gebruikt als ontmoetingsruimte voor de pers, hier wordt de pers te woord gestaan. Wekelijks beginnen we hier met de kinderen, voor de warming-up en sluiten we af met de cooling down. Tijdens de rest van de speelrondes doen we actieve opdrachten in-, buiten- en om het stadion.

Zijn ouders/verzorgers ook welkom?

Voordat Playing for Success Groningen van start gaat, organiseren we een kennismakingsmoment voor ouders/verzorgers. Ook bij de feestelijke afsluiting en uitreiking van de certificaten mogen ouders/verzorgers natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers tussentijds ook altijd contact opnemen, telefonisch of per e-mail.

Hoe ziet het programma er uit?

De kinderen komen één keer per week ca. 2 uur naar de Euroborg. Het programma duurt maximaal 10 weken. Het totale programma bestaat altijd uit minimaal 20 uur. Het programma bestaat uit praktische, haalbare opdrachten met aandacht voor taal, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Bij de actieve opdrachten maken we vaak gebruik van diverse interactieve hulpmiddelen; te weten Blazepods, Spheric robotballen en Picoo. Iedere bijeenkomst lijkt op een echte wedstrijd (en noemen we ‘speelronde) met een warming up, een eerste helft, een rust, een tweede helft en een cooling down.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten.
Klik om de fout te tonen
Fout: Server configuratiefout