Scholen

Kenmerken Playing for Success Groningen

Playing for Success is een beproefd concept dat al meer dan 10 jaar met succes in Engeland draait. De belangrijkste kenmerken:

 • (naschools) traject van tien weken, een ochtend/middag per week, ca. 2 uur, speciaal voor kinderen (9 t/m 14 jaar) met weinig zelfvertrouwen en motivatie, die veel meer kunnen dan ze op school laten zien
 • aanvullend op het reguliere onderwijs
 • selectie vindt plaats via school
 • gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname
 • betrokkenheid van ouders is een voorwaarde
 • leercentra worden geleid door gekwalificeerde docenten met ondersteunend personeel
 • biedt een curriculum dat aansluit bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden
 • brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld
 • leerlingen werken met eigentijdse ICT en multimedia.

Curriculum

Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Er zijn tal van mogelijkheden om binnen de geboden structuur planmatig te werken aan taal en rekenen. Het curriculum bevordert het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.

Ict en multimedia

Playing for Success Groningen maakt gebruik van ict en multimedia. Kinderen leren spelenderwijs werken met software en hardware en zijn tegelijkertijd bezig met oefeningen in taal en rekenen.

Relatie school – Playing for Success Groningen

Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen school en de activiteiten bij Playing for Success Groningen. Wat in de Euroborg gebeurt, is aanvullend en vindt buiten de schoolomgeving plaats. De vorderingen van de kinderen bij Playing for Success Groningen worden na afloop teruggekoppeld aan de school. De school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor deelname aan Playing for Success.

Selectie

De kinderen worden geselecteerd door IB-ers, zorg-coördinatoren, mentoren en/of leerkrachten van de scholen. Daarbij gaat het om kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en/of niet gemotiveerd zijn. Hierdoor halen zij niet het maximale uit hun mogelijkheden en scoren ze doorgaans lager dan de  landelijke standaard. Playing for Success Groningen richt zich niet op kinderen met zware gedragsproblemen of leerstoornissen, maar kan wel een positieve bijdrage leveren aan bv. het vergroten van de weerbaarheid en het verminderen van faalangst bij deze kinderen.

Criteria voor deelname aan Playing for Success Groningen

Kinderen (9 t/m 14 jaar) die voor deelname aan Playing for Success Groningen in aanmerking komen, voldoen aan één of meer van de onderstaande criteria. Deze kinderen:

 • Hebben weinig zelfvertrouwen
 • Hebben een negatief zelfbeeld (faalangst)
 • Zijn (vaak door bovenstaande) weinig gemotiveerd
 • Geloven zelf dat ze niet (goed) kunnen leren
 • Zijn vaak onopvallend aanwezig
 • Zijn minder weerbaar dan andere kinderen
 • Worden (regelmatig) gepest
 • Hebben een leerachterstand op rekenen of taal

Vrijwillige deelname

Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Dit is een belangrijke slagingsfactor van Playing for Success. Kinderen zijn gemotiveerd omdat ze zelf voor Playing for Success kiezen. Deelname is daarentegen niet vrijblijvend. Bij de start worden contracten afgesloten met de kinderen en hun ouders en er worden afspraken gemaakt over de aanwezigheidsplicht.

Medewerkers

Op een groep van 15 kinderen zijn minimaal drie begeleiders aanwezig. Eén van hen is altijd een professioneel docent, de ondersteunende medewerkers zijn mbo of hbo-studenten, vanuit een op kinderen gerichte beroepsopleiding, of vrijwilligers met een vergelijkbare achtergrond.

Rolmodellen

Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld door voetballers van FC Groningen te betrekken bij opdrachten. Ook andere personen die direct of indirect verbonden zijn aan de voetbalclub, worden ingezet.

Structuur

Behalve de intensieve, positieve coaching en aandacht is er een duidelijke structuur bij Playing for Success. De kinderen weten wat er van hen wordt verwacht bij de opdrachten en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.

Toetsen

Het toetsen en beoordelen van de vorderingen op het gebied van taal en rekenen vindt plaats op school. Groei in zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie wordt gemeten bij Playing for Success. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van individuele leerdoelen. Een leerlingvolgsysteem is momenteel in ontwikkeling.

Betrokkenheid

De kinderen worden geselecteerd en aangemeld door IB-ers, zorg-coördinatoren, mentoren en/of leerkrachten van de scholen. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor de centrummanager van Playing for Success en vormen de verbinding tussen Playing for Success en school. Met als doel dat de deelnemende scholen optimaal betrokken zijn bij hetgeen hun leerlingen doen en leren in de Euroborg. Zij ontvangen wekelijks een nieuwsflits, waarin verslag wordt gedaan van de speelrondes. Deze nieuwsflits wordt ook verstuurd aan ouders/verzorgers van de kinderen die meedoen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Playing for Success Groningen? Of uw school aanmelden voor deelname? Dion Folkersma, centrummanager, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-21800719 of per e-mail d.folkersma@playingforsuccess.nl.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten.
Klik om de fout te tonen
Fout: Server configuratiefout