Missie, kernwaarden en visie

Missie

Playing for Success Groningen is een grensverleggend initiatief waarbij kinderen (van 9 t/m 14 jaar) in korte tijd een ‘boost’ krijgen op het gebied van zelfvertrouwen en motivatie. Doordat kinderen steviger in hun schoenen staan, krijgen ze (weer) grip op hun eigen toekomst, leefstijl en zelfredzaamheid.

Kernwaarden

Zelfregulatie

Zelfregulatie is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen leren. Binnen Playing for Success Groningen wordt door middel van gerichte begeleiding gestuurd op zelfregulatie: evaluatie en reflectie vormen een belangrijk onderdeel binnen het programma. De ontwikkeling (uitkomsten van gesprekken, doelen en prestaties) wordt in samenwerking met elk kind dat het programma doorloopt, systematisch vastgelegd in het ‘spelersboekje’.

Uniek in toekomstdenken

Playing for Success Groningen heeft haar programma ontwikkeld met als basisgedachte de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De begeleiding is toekomstgericht en gericht op de oplossingen in plaats van de problemen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en naar kwaliteiten. Het kind is deskundig, het gaat over zijn/haar leven en zijn/haar toekomst.

Maatwerk

Playing for Success Groningen streeft naar maatwerk op individueel- en groepsniveau. Dit betekent dat de activiteiten worden afgestemd op de individuele kinderen en jongeren en op de groepsdynamiek. De keuze van de uit te voeren activiteiten wordt gemaakt door de docent. Het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en/of (leer) motivatie staat hierbij voorop, taal en rekenen worden als middel ingezet.

Inspirerende voetbalwedstrijd

De meeste activiteiten worden in een coöperatieve spelvorm aangeboden, waarin een directe verbinding met FC Groningen en/of het stadion te maken valt. De lessen noemen we ‘speelrondes’ en zijn opgebouwd als een voetbalwedstrijd. Er wordt gewerkt met een warming-up, eerste helft, rust, tweede helft en een cooling down.
Het spelersboekje vormt de rode draad in de speelrondes. De eerste keer dat de kinderen in de skybox komen, vullen ze een zelfscoringslijst in om hun algemene -, sociale – en leervaardigheden in kaart te brengen. De kinderen krijgen inzicht in hun eigen kunnen en formuleren een eigen ‘goal’ (doelstelling) waar ze aan gaan werken.

Visie

Playing for Success Groningen is een unieke kans om zo veel mogelijk kinderen uit (stad en regio) Groningen stevig in hun schoenen te laten staan. Dankzij de enorme boost die kinderen tijdens het traject krijgen, werken we samen aan een beter toekomstperspectief.

  • Op een locatie buiten school, in een WOW-omgeving, het FC Groningen stadion
  • We richten ons op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 9 t/m 14 jaar.
  • Unieke samenwerking tussen onderwijsorganisaties, FC Groningen en Playing for Success Groningen.
  • Leren met het stadion als speelveld.
  • Het positief inzetten van leerzame activiteiten op het gebied van ICT, rekenen en taal.
  • Het 10 weken durende programma sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden van de kinderen.

 

Vrijdagmorgen - speelronde 7
Een interessante presentatie over duurzame energie door de Energy Valley Topclub.
Daarna handtekeningen vragen van de spelers en in de skybox zelf keepen met een VR-bril.
...

View on Facebook

Donderdagmiddag-speelronde 8

Een interessante middag over duurzame energie dankzij de Energy Valley Topclub. Daarnaast ook zelf met warmtecamera's en een VR-bril aan het werk.
...

View on Facebook

Duurzaamheid, daar weten wij nu alles van! Een interessante gastles van de Energy Valley Topclub, bedankt! Wisten jullie bijvoorbeeld al dat een auto zou kunnen rijden op de scheten van mensen? ...

View on Facebook

Vrijdagmorgen - speelronde 6

We deden de hele ochtend ‘Ik houd van Playing for Success’. Er is vandaag erg fanatiek samengewerkt, vooral het liedjes raden was favoriet!
...

View on Facebook

Donderdagmiddaggroep

Een middag waar er uitstekend werd samengewerkt. Dit was een zeer geslaagde middag!
...

View on Facebook