Waarom Playing for Success Groningen steunen?

De realisatie van het leercentrum Playing for Success Groningen in 2010 is mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Rijk en de gemeente Groningen. Om de continuïteit van het leercentrum ook voor de nabije toekomst te waarborgen zijn wij op zoek naar sponsoren die deze prachtige stichting kunnen laten voortbestaan. Door uw bijdrage kunnen we veel kinderen, onder andere afkomstig uit achterstandswijken, een betere toekomst bieden. Wij leren deze kinderen steviger in hun schoenen te staan en motiveren hen om met plezier naar school te gaan.

Wat Playing for Success Groningen graag voor ogen ziet, is een situatie waarin de stichting inhoudelijk op dezelfde voet door kan gaan en een bijdrage kan leveren aan een duurzame samenwerking op regionaal niveau (Passend Onderwijs). Wij zijn op zoek naar partners die in de vorm van sponsoring en giften hun naam willen verbinden aan een project dat veel mensen aanspreekt en van groot, positief maatschappelijk belang is. Wij hopen met u hiermee een samenwerking aan te om kinderen meer kansen te geven voor de toekomst.

Door u bij ons aan te sluiten, krijgt u een aantal ‘voorrechten’. U als sponsor, voorziet de stichting van geld, diensten of goederen. Als tegenprestatie zetten wij onze communicatiemiddelen in om uw naamsbekendheid te vergroten. Als uw bedrijf duurzame relaties wilt opbouwen en maatschappelijke betrokkenheid wilt uitdragen, dan bent u voor Playing for Success Groningen de perfecte partner. Playing for Success Groningen is een toekomstgerichte, maatschappelijk betrokken organisatie die zich met name focust op onderwijs en sport.

Word vriend!

Word donateur en werk mee aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie van een kind. Een kleine bijdrage is al fantastisch!

Reclame op onze media!

Op onze website bieden we de mogelijkheid om uw logo op te nemen met een link naar uw website.

Uw logo op onze apparatuur!

Wilt u een bijdrage leveren aan de vernieuwing van multimedia en ICT die wij gebruiken in het leslokaal?

Het scoor mee tenue!

Wordt donateur en werk mee aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie van een kind. Een kleine bijdrage is al fantastisch!

Het kids cadeautasje!

Wilt u promotie maken in de vorm van spullen? Na afloop van het 10 weeks traject krijgt elk kind een goodiebag mee naar huis met daarin spullen, spelletjes en vouchers van uw bedrijf.

Het totaalpakket!

Wilt u een combinatie maken van sponsorkleding en reclame maken via de website en nieuwsbrief, neem dan het groen wit pakket.

Gerard van Pijkeren Energy Valley Topclub

 Dat Playing for Success jaarlijks 225 leerlingen begeleidt en daardoor niet een grote doelgroep heeft waar in het bedrijfsleven wel naar wordt gezocht, is volgens Van Pijkeren geen probleem.

“Kinderen nemen de verhalen die ze horen Daar ligt in mijn ogen een kans voor het bedrijfsleven. Als je een verhaal wilt vertellen met een boodschap zoals we bij EVTC dat hebben over techniek en duurzaamheid, dan kun je via kinderen ouders en anderen bereiken. Ze vertellen over de dingen die ze meemaken. Het directe resultaat is vaak groot. Bovendien is Playing for Success natuurlijk een prachtig initiatief dat de steun van het bedrijfsleven verdient.”